Хезмәт күрсәтү

Интеллектуаль милекне яклау буенча консультацяләр үткәрү:

  уйлап табылмаларны, файдалы модельләрне, сәнәгать үрнәкләрен патентлау;

  товар келәймәләрен, хезмәт күрсәтү билгеләрен, товарның килеп чыгу урыны атамаларын теркәү;

  лицензия һәм махсус хокукларны кайтарту буенча килешүләр төзү;

 ЭВМ, Роспатент буенча мәгълүмати база программаларын теркәү өчен документлар әзерләү;

  интеллектуаль милек объектларына карата махсус хокукларның кулланылыш вакытын озайту белән бәйле булган материалларны әзерләү;

  НИОКР һәм технологияләрне башкару буенча килешүләрне патентлы-хокукый яктан тәэмин итү.

 

Патентлар буенча хезмәт күрсәтү:

  патентлар буенча мәгълүмати ярдәм күрсәтү;

  Российской Федерациясе, чит ил патентлы документларын махсус эзләү һәм аларның күчерелмәләрәрен ясау;

  Россия һәм халыкара патент базаларына керү мөмкинлеген булдыру;

  бирелгән тематика буенча классификацион индексларны билгеләү (МПК, МКТУ, МКПО);

  патентлар буенча махсус эзләнүләр үткәрү, ГОСТ Р 15.011-96 нигезендә отчетлар төзү.

Шулай ук ФТМҮ базасындатехнологияләр һәм инновацияләргә ярдәм итү Үзәге эшләп килә. Ул кулланучыларга патент һәм фәнни-техник ресурсларга, шул исәптән Сәнәгать милкенең федераль институты (ФИПС) мәгълүмати эзләү системасына (1924 нче елдан бугенге көнгә кадәр), Patentscope (төрле телләрдә үткәрелүче эзләнүләр, шул исәптән рус телендә дә), Espacenet системаларына керү мөмкинлеген бирә.

Предприятияләрне фәнни мәгълүмат белән комплекслы тәэмин итү (ГОСТлар, стандартлар, техник-норматив документация һәм техник мөмкинлекләр)

Кулланучылар белән исәп-хисап формалары:

- счет нигезендә абонементлы хезмәт күрсәтү;

- счет нигезендә бер юллык заказларга алдан түләп кую;

- саф акча белән түләү.

Типография буенча хезмәт күрсәтү:

  конструктор документларының кучермәләрен чыгарту (А0 форматына кадәр);

  төрле форматтагы сызымнарны сканерлау;

  тиражлау, брошюровкалау; биткә салу, макетлаштыру;

  аклы-каралы басма; күчермәләр ясау.

 

Әлеге хезмәтләр һәм аларның бәяләре хакында тулырак мәгълүмат белән сайтыбызның киләсе бүлекләрендә таныша аласыз.