Контактлар

Генераль директор     

Тел./факс: (843) 204-09-01, e-mail: dir@tcnti.ru

Генераль директорның беренче урынбасары

Тел./факс: (843) 204-09-01, e-mail: dir@tcnti.ru


Генераль директорның фән буенча урынбасары
Сәлимов Радий Илдус улы

Тел./факс: (843) 204-09-01, e-mail: dir@tcnti.ru

Генераль директорның җитештерү буенча урынбасары

Тел./факс: (843) 204-09-01, e-mail: dir@tcnti.ru

Баш бухгалтер    
Блинова Наталья Федор кызы

Тел./факс (843) 204-60-99, e-mail: blinova@tcnti.ru

ФӘННИ-ТЕХНИК МӘГЪЛҮМАТ БҮЛЕГЕ 
ГОСТлар, СНиПлар, ОСТлар, ТУ, РД, НПБ, кагыйдәләр һәм башка фәнни-техник  документлар. Документларның компакт-дисклардагы электрон библиотекалары. Рәсми документларның кәгазьдәге күчерелмәләре. ГОСТларны актуальләштерү.

Тел./факс: (843) 204-60-08, e-mail: snip@tcnti.ru

ТЕХНОЛОГИЯЛӘРНЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯЛӘҮ БҮЛЕГЕ
Мәгълүмати эзләнү; уйлап табылмаларның Россия һәм чит ил аңлатмалары күчерелмәләрен әзерләү; патентлы фәнни тикшеренүләр үткәрү; чит илдә патентланучы уйлап табылмалар реестрын алып бару; интеллектуаль милек объектларын яклау хезмәте.

Тел./факс: (843) 204-09-01, e-mail: dir@tcnti.ru

ТЕХНИК ДОКУМЕНТАЦИЯ БҮЛЕГЕ
Төзелеш эшләре буенча комплекслы журналлар. Күчермәләр ясау, аклы-каралы басма; сызымнарның, конструктор документацияләренең кучермәләрен чыгарту (А0 форматына кадәр), биткә салу, макетлаштыру, тиражлау, брошюровкалау.

Тел./факс (843) 204-09-01, e-mail: dir@tcnti.ru e-mail: 9656051497@mail.ru

ФӘННИ-ТЕХНИК ЭШЧӘНЛЕК НӘТИҖӘЛӘРЕН ТЕРКӘҮ БҮЛЕГЕ
Татарстан Республикасы бюджетыннан тәэмин ителүче НИОКРларны теркәү. Инновацион эшчәнлекне мәгълүмати яктан тәэмин итү. Фәнни-техник эшчәнлек нәтиҗәләренең кулланылышын арттыру буенча дәүләт сәясәтенә булышлык итү.

Тел./факс (843) 204-09-01, e-mail: dir@tcnti.ru